Welkom bij Hameco

Hameco is een niet voorraadhoudende inkoopvereniging van boek-en kantoorvakhandelaren. Omdat wij een low-budget organisatie zijn hebben wij lage exploitatiekosten en daarom ook een lage contributie.

Bijna 200 collegae zijn lid van de Hameco. Particuliere winkels, gecombineerde zaken en bedrijfsmatige leden zijn in onze vereniging vertegenwoordigd. Hameco heeft prijsafspraken met 50 contractleveranciers, welke altijd beter zijn dan individuele condities.

Een jaarbonus, een percentage over de totale omzet, wordt op een kleine inhouding na, volledig aan het Hameco-lid uitgekeerd.

Hameco is een inkoopvereniging die staat voor samenwerking met behoud van zelfstandigheid.
Lid worden
van Hameco
Zelfstandig samenwerken

De Hameco is een inkoopvereniging die staat voor samenwerking met behoud van zelfstandigheid. De Hameco legt haar leden niets op, maar wil slechts zaken aanreiken.

Hameco werkt niet met een eigen magazijn.

Wij vinden dat te beperkt. Hamecoleden maken gebruik van de grote magazijnen van bedrijven als Adveo, KTC en diverse grote papierleveranciers. Hamecoleden kunnen rechtstreeks inkopen bij 50 contractleveranciers

Lage exploitatiekosten

Hameco kiest voor lage exploitatiekosten. We hebben geen dure organisatie met huisvesting- en personele kosten die door de leden moeten worden opgebracht. De contributie kan daardoor tot een minimum worden beperkt.

Jaarlijkse Hamecodag

Hameco organiseert jaarlijks de Hamecodag die door het overgrote deel van de bijna 200 leden wordt bezocht. Ook worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd die te maken hebben met actuele ontwikkelingen in het vak.

200leden
Hameco heeft op dit moment bijna 200 leden.